Kalli-kalli Ülemiste kohaavaldus

Email again:
Kui valisite hoiukoha, siis mitu korda nädalas? (Lasteaiakoha osas ei ole tarvis täita)
Meie pere suurem laps käib hetkel Kalli-kalli lasteaias