Planeerime koostöös Mainor Ülemiste ja arhitektuuribürooga 3+1 Ülemiste City hariduslinnakut, mille üheks osaks on Kalli-kalli lasteaed. Hariduslinnakus saavad meie toredateks naabriteks Emili Kool, mis on alguse saanud just Kalli-kalli lasteaiast, ja Tallinna Rahvusvaheline Kool.

Uutesse ruumidesse kolime plaanikohaselt 2022/23. õppeaastal. Meie uues majas saab olema kuus erinevatele vanusegruppidele mõeldud erineva õppekeele ja -metoodikaga rühma. Et pakkuda lastele rohkem liikumisvabadust ja ühistegevuste võimalusi oleme planeerinud rühmad paaridena nii, et rühmadel on lisaks oma rühmaruumile ka ühine mänguala.  Lastele luuakse võimalused vabamalt oma loovust väljendada ja kunstiga tegeleda eraldi asuvas  kunstitoas.

Mängu- ja liikumislusti  vabas õhus hakkab lastele pakkuma avar mitmekesiste tegevusvõimalustega õueala, mis asub meie maja sisehoovis ja osaliselt ka katusel.  Rühmad avanevad otse õuealale, mis võimaldab soojal ajal siseruumi õuealale avada.