Miks meie?

Meie tugevused on:
 • parimad ja õnnelikud õpetajad;
 • heal tasemel ja õhinapõhine õppekava;


Õpetajad
 • Valime oma maja õpetajateks inimesed, kelle silmad säravad ja süda hoiab laste poole.
 • Kõik meie õpetajad läbivad “Õnneliku õpetaja koolituse”. Koos õnneliku õpetajaga saavad olla ka lapsed lasteaias õnnelikud.
 • Me anname lapsele ja lapsevanemale aega harjuda lasteaiaga, rakendades rahulikku ja leebet kohanemismetoodikat.
 • Meie õpetajad saavad  lastega hästi läbi. Tule vaatama!
 • Me julgustame vanemaid tagasisidele, et luua hea side lasteaia ja perekonna vahel.
 • Meie abiõpetajad on pühendunud lastele. Nad ei tegele rühmaruumide koristuse ega nõudepesuga. Selleks on meil hea perenaine.

Õppekava
 • Meie eesmärk - laps on  kooliks valmis ja saab seal hakkama.
 • Me ergutame lapsi õppetöös omavahelisele koostööle. Lisaks teadmistele arendame seeläbi ka inimlikkust ja läbisaamist.
 • Viime õppetööd läbi mänguliselt ja õhinapõhiselt, et säilitada lapse tahet teadmisi omandada. Ka hilisemas elus. Praktiseerime projektõpet. 
 • Töö paremaks läbiviimiseks on rühmaruumid ümber korraldatud tegevuskeskusteks. See annab hea võimaluse nii töö individualiseerimisel kui ka rühmatöö korraldamisel.

Koostöö psühholoogiga

Meie jaoks on tähtis, et iga laps Kalli-kalli lasteaias tunneks end hästi ja tema ümber oleksid teadlikud ja toetavad täiskasvanud.  Seepärast teeb Kalli-kalli lasteaed koostööd psühholoogiga, kes konsulteerib rühmaõpetajaid nende igapäevatöös lastega. Samuti on oodatud lastega seotud küsimuste või muredega seoses psühholoogiga nõu pidama Kalli-kalli lapsevanemad. Esimene psühholoogi konsultatsioon on peredele tasuta. Psühholoogiga võtke ühendust meilitsi või telefoni teel: kaidi@psuhholoogia.com, tel 56459453.

Ja veel... :)
 • Meil on väiksed rühmad, kus on kuni 17 last, kellega tegeleb alati vähemalt kaks kuni kolm inimest.
 • Õpetajad saadavad oma rühma vanematele igal reedel kirja möödunud nädala tegevustest koos piltidega.
 • Igal kevadel koostab õpeaa lapse kohta arengukirjelduse 
 • Esmaspäeviti on kogu lasteaial ühine hommikuring saalis.
 • Pakume õppekava sees prantsuse keele õpet.
 • Sööme lastega söögisaalis, kus meid aitab lasteaia perenaine.
 • Meil on lai huviringide valik.
 • Lasteaial on suur õueala koos kvaliteetsete atraktsioonidega.
 • Meil on suur saal muusika- ja liikumistegevuste ja pidude tarbeks.
 • Lastele, kes lõunaund enam ei vaja, leiame alternatiivset tegevust.